Πληροφοριες


Η βάση δεδομένων παρουσιάζεται με μορφή πίνακα χρησιμοποιώντας το Datatables CDN.

Μπαίνοντας, φορτώνονται και εμφανίζονται όλες οι εγγραφές της βάσης σε πίνακα, κάθε γραμμή του οποίου είναι και μία εγγραφή. Στο επάνω αριστερά μέρος της σελίδας υπάρχει επιλογή για τον αριθμό των εγγραφών που εμφανίζονται (10, 25, 50, 100). Στο κάτω αριστερά μέρος φαίνεται ο αριθμός των εγγραφών που εμφανίζονται, το σύνολο των φιλτραρισμένων εγγραφών και το σύνολο των εγγραφών, ενώ κάτω δεξιά υπάρχουν κουμπιά που δίνουν δυνατότητα πλοήγησης στις σελίδες του πίνακα.

Ο πίνακας έχει 6 κύριες στήλες: ονοματεπώνυμο, σχολείο, κατάσταση, έτος γέννησης, τόπος γέννησης και η τελευταία επιβεβαιωμένη διεύθυνση του ατόμου κάθε σειράς. Στο αριστερό άκρο κάθε σειράς υπάρχει το εικονίδιο, πατώντας το οποίο εμφανίζονται οι εξής επιπλέον πληροφορίες: πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα πατρός, οι χρονίες και οι τάξεις στις οποίες φοίτησε το συγκεκριμένο παιδί, καθώς και προηγούμενες διευθύνσεις και σχόλια. Από αυτές, εμφανίζονται όσες είναι διαθέσιμες.

Η αναζήτηση στη βάση γίνεται με δύο τρόπους:

Ως παράδειγμα, αν στο επάνω πλαίσιο πληκτρολογηθούν με τη σειρά οι λέξεις «κοεν 193 θυμα υπαλληλος», ο χρήστης έχει ως αποτελέσματα τους μαθητές που στο ονοματεπώνυμο τους περιέχεται το «Κοεν», είναι γεννημένοι ή φοίτησαν κατα τη δεκαετία του 1930, είναι επιβεβαωμένα θύματα και το επάγγελμα πατρός είναι υπαλληλος. Αν ο χρήστης επιθυμεί να δει ποιοί/ες από αυτούς γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1930 μπορεί να σβήσει το «193» από το επάνω πλαίσιο και να το γράψει στο πλαίσιο κάτω από τη στήλη «Έτος γέννησης».


Δειτε τη βαση