Ο Χαρτης


Aναζήτηση

Πληροφοριες
  • Η αναζήτηση στο χάρτη πραγματοποιείται με τα παραπάνω πεδία.
  • Χρησιμοποιείστε το πληκτρολόγιο για τα πεδία Όνομα και Διεύθυνση πατώντας Enter και επιλέξτε από τη λίστα των σχολείων και των σχολικών ετών.
  • Κάνοντας zoom παρουσιάζονται περισσότερες εγγραφές σε μικρότερη περιοχή.
  • Με Green Icon παρουσιάζονται τα σχολεία και με Blue Icon οι μαθητές/τριες
  • Κάνοντας κλικ εμφανίζονται περισόττερες πληροφορίες.